Wednesday, January 13, 2010

Translator

Zaman sekarang penggunaan pelbagai bahasa yang bukan bahasa ibunda membataskan kita untuk memahami atau untuk berkomunikasi secara lisan atau secara teks. Disini saya telah mendapat laman sesawang ( laman web) yang mampu untuk menterjemahkan laman sesawang (laman webs) anda kepada pelbagai bahasa. Tidak kira laman sesawang tersebut dari bahasa apa pun.Bukan sahaja laman sesawang malah teks dokumen kita pun mampu ia terjemahkan walaupun ia dalam bentuk format dokumen mudah alih (PDF) atau dalam bentuk pemprosesan perkataan ( MS Word )

TERJEMAHAN

0 Beri Pendapat Anda: